LAB ASİSTAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 • LAB Asistan ve QC Asistan yazılımları Delphi ile geliştirilmiş olup, Windows 9X/NT/2000/Me platformlarında çalışır.
 • SQL tabanlı bir veri tabanı kullanabilir. Çalışan sürümler:
  • Oracle Workgroup Server 7.3
  • Oracle 8i Standart Edition
  • Interbase 4.2, 5.0, 5.6, 6.0
 • Hastane Bilgi Sistemi (HIS) Entegrasyonları
  • HL7 (Health Level 7)
  • Veritabanlarındaki geçici tablolar aracılığıyla
  • Text bazlı
 • Cihaz bağlantıları
  • RS-232 portlar veya network üzerinden bağlantı
  • ASTM 1394-91 veya her bir üretici firmanın kendi protokolleri ile