Genel Özellikler

 • Tüm modüller arası tam entegrasyon.
 • Hasta kabul, sevk, ücretlendirme, faturalama işlemeleri, stok/demirbaş takibi, yönetim, laboratuvar entegrasyonu.
 • Tıbbi ve mali tüm işlemlerin bir arada yapılabilmesi.
 • Hizmet, tanı, malzeme, fatura gibi tanımlamalarda; farklı kod sistemlerini bir arada kullanabilme ve eşleştirebilme.
 • Hastanenize göre özelleştirilebilir parametrik yapı.

MODÜLLER
Randevu Modülü

 • Poliklinik randevuları takibi.
 • Ameliyat randevusu takibi.
 • Birime ve hizmete bağlı randevu takibi.
 • Doktor, cihaz bazında genel ve özel çalışma saatleri tanımlayabilme.

Hasta İşlemleri Modülü

 • Hastayla ilgili tüm kişisel bilgilerin kaydı.
 • Hasta kartlarına, hizmet ve malzeme girişinde kolaylık.
 • Tüm gelişlere ait medikal ve mali bilgileri izleyebilme ve raporlama.
 • Tıbbi bilgi girişinde tam esneklik.
  • Birime, doktora ve işleme göre özel bilgi girişi formları tasarlayabilme.
  • Formlarda istenildiği zaman değişiklik yapabilme, yeni alanlar ekleyebilme.
  • Ve tüm bu işlemleri yazılım koduna bağlı olmadan yapabilme.
 • Poliklinik işlemleri takibi.
 • Yatış-taburcu işlemleri ve yatan hasta takibi.
 • Stok ile tam entegrasyon.

Kurumsal İlişkiler Modülü

 • Ödeyici kurum tanımlayabilme.
 • Hizmet türlerine göre ödeme sistemi ve profilleri oluşturabilme.
 • Özel hizmet tarifesi tanımlayabilme (MUTFAK vs.)
 • Ödeme sistemlerine birden fazla tarifeyi içeren değişken fiyat tanımlayabilme. (Ameliyatlar = BUT + (TTB/2) )
 • Ödeme sistemleri ve profiller kurumlarla ilişkilendirme.

Stok/Demirbaş Modülü

 • Depo tanımlama ve seviyelendirme. (Ana (ambar), ihtisas (eczane), uç (birimler) )
 • Depolar arası bağlantılar.
 • Malzemeye göre depo yetkilendirme.
 • Malzeme ve demirbaş tanımlama ve kodlama.
 • Personel ve mekana göre demirbaş tanımı. (Zimmet)
 • Eczane malzeme hareketlerinin (ilaç, sarf) takibi.

Satın Alma Modülü

 • Talep yönetimi
  • Talep oluşturma
  • Değerlendirme
 • Satın alma süreci
  • Satın alma isteği başlatma ve takibi
  • Satın alma ve fiyat geçmişi izleme
   • Doğrudan alım
   • İhale ile alım
 • Üretici ve tedarikçi firma takibi
 • Malzeme kabulü ve depo entegrasyonu

Laboratuvar Bilgi Sistemi

 • Numune kabulünde her bir tüp ve cup için istenilen sayıda barkod etiketleri basımı
 • İş listeleriyle çalışabilme
 • Aynı anda kabul edilen tüm numunelere ait sonuçların bir arada kontrolü, onayı ve raporlanması
 • İki kademeli onay (Teknisyen ve uzman)
 • Cihazlarla entegrasyon
 • Kalite kontrol karar destek sistemi
  • Tüm cihazlara ait kontrol sonuçlarının tek noktadan izlenmesi
  • SD, SDI, CV değerleri ile Levey-Jennings ve Cu-Sum grafikleri

Personel ve İnsan Kaynakları Modülü

 • Personel tanımları
 • Mesai ve ücretlendirme takibi
 • Personel giriş-çıkış cihazlarıyla uyumluluk
 • Vardiya oluşturma ve personelle ilişkilendirme
 • İzin takibi

Sistem Yönetimi ve Güvenlik Modülü

 • Hastaneye göre özelleştirilebilir parametrik yapı
 • Her aşamada yapılan işlemlerin takip edilmesi (LOG)
 • Rol destekli kullanıcı yetkilendirmesi
 • Bazı bölümler için dinamik tanım desteği

Modüllerin Hastanenize Uyarlanması

 • Tüm modüller, hastanenizde yapılacak fizibilite çalışmalarına göre organize edilecektir.
 • Gerekirse modüllerimizde değişiklikler yapılacaktır.

Entegrasyon

 • Halen kullanılan ve/veya satın alınacak olan tüm uygulamalarınızla –ilgili sistemi geliştiren ekibin destek vermesi koşuluyla – entegrasyon garantisi
 • Farklı sistemlerle haberleşebilmek için kullandığımız metodlar:
  • HL7 (Health Level 7)
  • XML
  • SAP uygulamaları için RFC
  • Veritabanında oluşturulacak VIEW veya geçici tablolar
  • Metin tabanlı dosyalar (TEXT)