LAB ASİSTAN ÇALISMA PRENSİBİ

Örnek Kabul: Hastaların örnekleri laboratuara ulaştığında, kimlik bilgileri ve hastalardan istenen tetkikler sisteme yüklenir. Hastadan alınan her bir örnek tüpünün üzerine bir barkod etiketi yapıştırılır. Bu barkod etiketi yalnızca o örneği ifade eder.

Örneğin Recep Gülşen adlı hastadan CBC, biyokimya, hormon ve idrar için örnek alınsın. Bu örneklerin hepsine, hastanın laboratuara o gelişini ifade eden 12345 numaralı barkod etiketi yapıştırılır.

El ile çalışılan testler: Bu testler için otomatik çalışma listeleri alınır ve çalışması tamamlandıktan sonra el ile sonuçları girilir.

El ile sedimentasyon çalışmakta olan A teknisyeni, sedimentasyon çalışacağı hastaların listesini alır ve çalışmasını yapar. Sonuçlar çıkınca sonuçları tek bir formdan sisteme kaydeder.

Otomatik cihazlarda çalışılan testler: Tüp üzerinden barkod etiketini okuyabilen cihazlarda, tüm iş listeleri LAB Asistan tarafından cihaza yollanır, böylece cihazda herhangi bir bilgi girişine gerek kalmaz. Tüpler, direkt olarak herhangi bir pozisyona konur. Gerekli bilgi, cihazlara LAB Asistan tarafından aktarılır. Test sonuçları çıktığında, cihazlar sonuçları otomatik olarak LAB Asistan’a gönderir ve tüm cihaz işlemleri el değmeden bitirilmiş olur.

Hitachi 747, Hitachi 917, Axsym, Immulite 2000 gibi pozitif örnek tanımlaması yapan cihazlarda, örnekler primer tüpler ile birlikte direkt olarak cihaza konulur ve cihaz çalıştırılır. Cihaz barkodu okuduğunda o örnek için gerekli bilgiyi LAB Asistan’dan alır ve çalışmasını yapar. Çalışma sonunda sonuçları da otomatik olarak sisteme yollar.

Sonuç kontrolü ve onay: Sonuç alma ve girme işlemlerinin ardından, onay yetkisi olan personel tarafından sonuçlar kontrol edilir ve gerekiyorsa yeniden çalıştırıldıktan sonra onaylanır. Onaysız örnekler, rapor edilemez.

A hastasının biyokimya testlerinden en az bir tanesi, o hastaya uygun normal değer aralıklarının içinde değilse, bu test sonucu sistem tarafından onaysız olarak kabul edilir ve yetkili kullanıcı tarafından onaylanana dek rapor edilmez.