Food Control Laboratories Information System
Tenay Gıda Asistan, Gıda Kontrol Laboratuvarlarının numune kabul, sonuç girişi, raporlama, istatistik, teklif, faturalama gibi süreçlerini otomatize eden bilgi sistemidir.

Genel Özellikler

 • Oracle veri tabanı desteği ile hızlı çözüm
 • Gelişmiş kullanıcı yetkilendirmesi
 • Sistem güncesi (log)
 • Excel, PDF, JPG, … veri transferi seçenekleri
 • Resmi, Denetim, Şahit, İthalat, İhracat ve özel istek, su, hijyen vb. geliş türlerine göre özel kayıt ve raporlama
 • Kimyasal Analiz, Fiziksel Analiz, Mikrobiyoloji, Katkı, Kalıntı, Ambalaj vb. gibi analiz gruplarına göre, sınırsız analiz tanımlayabilme
 • Her test için matris/matris gruba göre; metod, birim, limit değer, ölçüm limiti, ölçüm belirsizliği, geri kazanım, akreditasyon, cihaz, varsayılan sonuçlar belirleyebilme
 • Otomatik uygunluk belirleyebilme
 • Test bazında analiz süresi takibi yapabilme
 • Tarım İl Müdürlüğü muayene analiz rapor formatı ve diğer raporlara tam uyumluluk (Kayıt defteri, Analiz detay defteri, Faaliyet Raporu, Kayıt Defteri)
 • Hijyen-Su vb. farklı raporlara göre çalışmalar yapabilme
 • Web üzerinden pdf şeklinde rapor alabilme

Numune Kabul

 • Numune Barkodu (Laboratuvar bazında ya da tüm laboratuvarlar için tek)
 • Analiz İstek Formu
 • Analiz Ücretlendirme Formu
 • Gizli “Numune Sahibi” bilgisi: Sadece kayıt esnasında ve izin vereceğiniz kullanıcılar için, “Numune Sahibi” bilgisinin gösterilmesi
 • Teslim Tutanağı
 • Numune kayıt / sonuç kopyalama
 • Kayıtlı örneği göre, ön yazı yazabilme
 • Saklama süresi / Miadı dolan numunelerin takibi
 • Profil test kaydı
 • “Ödendi” ve “GGBS” bilgisinin takibi
 • Farklı geliş nedenlerine göre farklı rapor numaralandırmalarının yapılması (Gıda, Su, Hijyen vs.)
 • Numune hareketlerinin (kabul, lab giriş, vs.) takibi

Numunelerin Analizi

 • Oracle veri tabanı desteği ile hızlı çözüm
 • Testleri çalışacak personeli seçebilme
 • Numune, test, matris, geliş nedeni, bazında bekleyenler
 • Sonuç, Birim, Limit Değer, Metot, matris değerleri için test bazında kaydedilen hızlı giriş listeleri
 • 5n – 20n’li sonuçlar
 • Analizi girişi yapan, sonucu değiştiren, onaylayan kullanıcıların takibi
 • Rapor revizyonu
 • Numune imha listelerinin takibi
 • Pestisit analizleri için cihaz bazında alt test ve limit değer tanımlayabilme
 • Sonuç, birim, metod, vs. kopyalama
 • Sonuç bildirim formu
 • Analiz detay formu (Ek:4)
 • Revizyon ve bir önceki sonucun aynı ekrandan takibi
 • Ek rapor ekleme
 • Analiz sonuç geçmişinin takibi
 • Dış labda çalışılan testleri için ayrı tanım ve istatistikler

Onaylama

 • Test bazında, üç kademe onay desteği:
 • — Teknisyen
 • — Bölüm sorumlusu
 • — Mesul müdür
 • Onay veren kullanıcıların takibi
 • Onayı geri alma
 • Vekil atama desteği

Raporlama

 • FastReport ile size özel rapor tasarımı
 • Kendi raporlarınızı tasarlayabilme
 • Yeni raporların kolaylıkla sisteme eklenebilmesi
 • İstenirse Internet üzerinden rapor verebilme
 • Otomatik, akredite olmuş testin raporlarda otomatik gösterimi
 • Yabancı dil rapor (İngilizce, Fransızca, Almanca, …)
 • Geliş nedenine göre birden fazla rapor desteği
 • Raporlarda digital imza desteği

Satış

 • Analiz talep eden firmalara teklif hazırlama
 • Fiyat tarifeleri tanımlama
 • Analizlerin fiyat tarifelerine göre fiyatlandırılması (N’li numuneler dahil)
 • Ödeme sistemleriyle kurumların ilişkilendirilmesi
 • Faturalama

Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

 • Tenay Medikal Yazılım ve Donanım Ltd. Şti.
 • Telefon :(312) 284 62 68 / 444 0 528