Genetik laboratuvarı bilgi sistemi, genetik ve HLA laboratuvarlarında yürütülen, Moleküler Genetik, Konvansiyonel Sitogenetik,PGT, NIPT,Karyotipleme, Doku Tipleme, CrossMatch gibi tüm süreçlerin kabul aşamasından raporlanmasına kadar olan tüm süreçlerin takibini sağlayan, her kurumun test veya modül bazında kendini iş akışını oluşturabileceği iş akışı bazlı bir bilgi sistemidir. Uygulama desteği olan laboratuvar cihazları ile entegre olabilir.